Instituția Publică Liceul Teoretic Republican ,,Ion Creangă” din Bălți a găzduit la 22 septembrie 2022, lecția publică cu genericul ,,Modelarea 3D a obiectelor tehnice”, susținută de domnul Alexandr Ojegov, dr., conf. univ., tânăr cercetător al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

La eveniment au participat circa 60 de elevi pasionați de științele exacte, care au explorat traiectoria de evoluție în cariera profesională, parcursă de tânărul cercetător, șeful Laboratorului științific „Micro- și nanotehnologii” Alexandr Ojegov. Acesta le-a explicat  semnificația domeniului său de cercetare: elaborarea unei tehnologii eficiente de economisire a energiei pentru prelucrarea pieselor din industria constructoare de mașini și aparate, cu aplicarea surselor concentrate de energie (plasmă, laser, fascicul de ioni, fascicul de electroni). Cercetările din domeniul său ar permite rezolvarea cu succes a problemei deficitului de materiale și ar permite folosirea materialelor mai ieftine, dar cu proprietăți fizico-chimice sporite.

În cadrul sesiunii de feedback elevii Instituției Publice Liceul Teoretic Republican ,,Ion Creangă” din Bălți au remarcat că au descoperit aspecte noi în domeniul fizicii și tehnicii, au aflat despre  cariera științifică a tânărului cercetător Alexandr Ojegov, pașii de modelare 3D, crearea pieselor 3D, instrumentele utilizate in modelarea 3D a obiectelor tehnice, lucruri noi din domeniul ingineriei, posibilitățile mun. Bălți în modelarea 3D, modul în care Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți susține evoluția în cariera de cercetător, instrumentul șubler și utilizarea lui în măsurare.

Totodată, elevii au intervenit cu sugestii pentru edițiile următoare:  să fie prezentate machete de dimensiuni, forme și culori diferite, să viziteze Laboratorul  „Micro- și nanotehnologii” din Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și  să modeleze obiecte tehnice.

Transmitem un mesaj de gratitudine administrației și personalului didactic al Instituției Publice Liceul Teoretic Republican ,,Ion Creangă” din Bălți pentru interesul față de cariera de cercetător și modul în care încurajează elevii să se implice în activități de cercetare.


Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022-2023 „GreenSCI – Știința verde pentru o societate sănătoasă”, care își propune să sporească recunoașterea publică a științei, să promoveze tinerii cercetători și inovațiile sustenabile și să demonstreze impactul științei și inovațiilor asupra vieții cotidiene și bunăstării sociale.

Proiectul GreenSCI privind organizarea evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni este finanțat de programul Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont Europa, acord de grant nr. 101060678