Domeniile noastre de interes:

Comunicarea științifică și implicarea publicului 

Suntem parte a proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni în Republica Moldova (ediția din 2020 și ediția din 2022-2023), o inițiativă a Uniunii Europene finanțată prin acțiunile Marie Skłodowska-Curie, care își propune să aducă cercetătorii mai aproape de publicul larg, să demonstreze diversitatea și impactul științei, și să motiveze tinerii să aleagă o carieră de cercetare.

Creșterea vizibilității instituțiilor de cercetare 

We are providing consulting to research organisations in terms of increasing their online visibility and employing various digital promotion tools, e.g. optimising websites, incorporating Open Science practices into their workflows etc.

Oferim consultanță organizațiilor de cercetare privind creșterea vizibilității acestora online și utilizarea diferitor instrumente digitale de promovare , de ex. optimizarea site-urilor web, încorporarea practicilor Științei Deschise în fluxurile lor de lucru etc.

Elaborarea resurselor pentru consolidare capacităților 

Dezvoltăm resurse de consolidare a capacităților, care vizează îmbunătățirea competențelor digitale ale cercetătorilor și cultivarea competențelor pentru practicarea Științei Deschise:

  • cursuri TIC și limbă engleză furnizate studenților (2005-2006), menite să faciliteze mobilitatea academică a acestora;
  • curs de instruire (durata 10 ore) “Știința Deschisă: de la acces deschis la comunicare științifică dechisă”, în cadrul proiectului H2020 NanoMedTwin, furnizat celor peste 40 de participanți;
  • cursuri “TIC pentru cercetare” furnizate doctoranzilor Universității de Stat “D.Cantemir” (actualmente Universitatea de Stat din Moldova).

Elaborarea și implementarea campaniilor de comunicare și diseminare 

Avem o experiență vastă în elaborarea și desfășurarea campaniilor de comunicare și diseminare, inclusiv elaborarea și monitorizarea strategiilor de comunicare, crearea de conținut. Am dezvoltat conținut vizual de calitate și personalizat pentru mai multe proiecte internaționale, diseminând rezultatele și realizările acestora.

  • proiectul NanoMedTwin, finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului H2020, 2018-2021
  • Sprijin pentru dezvoltarea capacității statisticienilor și a utilizatorilor de date de pe ambele maluri ale Nistrului”, finanțat de UNDP, 2016-2017
  • Organizarea procesului de cartografiere a ecosistemului de date din Republica Moldova”, finanțat de UNDP, 2016
  • proiectul MOLD-ERA, finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului FP7, 2010-2013

Consolidarea capacităților pentru Știința Deschisă 

Bazându-ne pe premisa că competențele de Știință Deschisă sunt tot mai importante pentru oamenii de știință, pentru a desfășura cercetare și inovare responsabilă, InfoGroup este dedicat sprijinirii organizațiilor de cercetare și universităților prin furnizarea de îndrumări practice și instruire pentru promovarea și implementarea Accesului Deschis și a Științei Deschise.