Evenimentul european de promovare a șiinței „Noaptea Cercetătorilor Europeni” revine în Republica Moldova în 2022, prin intermediul proiectului GREEN SCIENCE AT THE SERVICE OF HEALTHY SOCIETY – GreenSCI (GA 101060678), finanțat de Comisia Europeană prin intermediul instrumentului de finanțare MSCA and Citizens, din cadrul Programului Horizon Europe.

La 27 aprilie 2022 a avut loc ședința de lansare a proiectului, la care au participat reprezentanții partenerilor. Proiectul este implementat de Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Asociația Obștească „InfoGroup”.

Proiectul GreenSCI prevede organizarea a două ediții a evenimentului „Noaptea Cercetătorilor Europeni” (2022, 2023) și își propune să sporească recunoașterea publică a științei, să promoveze tinerii cercetători și oamenii de știință cu experiență, să arate impactul pe care cercetarea și inovarea îl au asupra vieții cotidiene, să prezinte oportunitățile în cercetare și STEAM pentru tineri și elevi.

Obiectivele specifice ale proiectului GreenSCI sunt:

  • Creșterea vizibilității și promovarea cercetării și cercetătorilor în rândul publicului larg;
  • Îmbunătățirea comunicării între cercetători și publicul larg, în principal tineri, prin încurajarea angajamentului cetățenilor;
  • Creșterea recunoașterii publice a programelor și oportunităților UE, inclusiv a cercetătorilor din Moldova finanțați de UE, precum și a diasporei științifice din Republica Moldova.
  • Promovarea inovațiilor cu aplicabilitate socială și de afaceri prin practicile Științei Deschise.
  • Sublinierea impactului cercetării și inovării asupra vieții de zi cu zi și bunăstării sociale.

Mai multe informații pe www.noapteacercetatorilor.md