Titlul proiectului: GreenSCI – Știința verde în serviciul societății sănătoase

Codul proiectului: 101060678

Perioada: aprilie 2022 – noiembrie 2023

Finanțare: programul Horizon Europe, apelul Horizon-MSCA-2022-CITIZENS-01

Parteneri:
Universitatea Tehnică a Moldovei (coordonator)
Academia de Științe a Moldovei
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
AO InfoGroup

Obiectivele proiectului:
– să contribuie la sporirea vizibilității și promovarea cercetării și cercetătorilor în rândul publicului larg;
– să stimuleze comunicarea între cercetători și publicul larg, în special tineri, prin încurajarea implicării cetățenilor; 
– să sporească recunoașterea publică a programelor și oportunităților UE, inclusiv ale  cercetătorilor finanțați de UE, cât și ale diasporei științifice din Moldova;
– să promoveze inovațiile în mediu social și cel de afaceri, prin intermediul practicilor Științei Deschise;
– să evidențieze impactul cercetării-inovării asupra vieții cotidiene și bunăstării sociale.

Noutățile proiectului (2022)

Ne alăturăm acțiunii „World Cleanup Day 2022”
Participă la concursul foto „Biodiversitatea din jurul tău”
Webinar: Provocările și oportunitățile carierei științifice (16.06.2022)